Handelsbetingelser

Velkommen til Snogekær Festlokale. Når du booker vores lokaler, accepterer du samtidig de nedenstående handelsbetingelser. Vi anbefaler, at du læser dem grundigt igennem.

1. Priser og Betalinger

  • Prisændringer: Snogekær Festlokale forbeholder sig retten til at ændre priserne på leje af lokaler og tilknyttede ydelser. Enhver prisændring vil blive meddelt med rimelig varsel før din bookede dato. Hvis en prisændring sker, efter du har foretaget din reservation, men før betalingen er fuldført, vil du blive informeret og have mulighed for at bekræfte eller annullere din booking under de nye priser.
  • Reservationsgebyr: Ved booking af Snogekær Festlokale opkræves et reservationsgebyr på 2.000 kr. Dette gebyr fratrækkes den samlede lejepris og er ikke refunderbart i tilfælde af afbestilling.

2. Rengøring

  • Rengøringsgebyr: Et rengøringsgebyr på 2.000 kr. vil blive opkrævet, hvis lokalerne ikke efterlades i tilstrækkelig ren tilstand efter festen. Vurderingen af, hvorvidt rengøringen er tilstrækkelig, foretages ved aflevering af lokalerne.

3. Afbestilling

  • Afbestillingsgebyr: Hvis afbestilling sker mindre end 30 dage før den planlagte begivenhed, opkræves et gebyr svarende til 100% af den samlede lejepris. Afbestilling mere end 30 dage før giver fuld refundering minus reservationsgebyret.

4. Anvendelse af Lokalerne

  • Brug af lokaler: Lejeren er ansvarlig for at lokalerne anvendes på en ansvarlig måde og overholder de regler og regulativer, der gælder for Snogekær Festlokale. Eventuelle skader på lokaler eller inventar forårsaget under lejeperioden skal erstattes af lejeren.

5. Ansvar og Forsikring

  • Ansvarsfraskrivelse: Snogekær Festlokale kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller skader på personlig ejendom, der opstår under brug af lokalerne, medmindre det skyldes direkte fejl eller forsømmelse fra Snogekær Festlokalets side.

6. Diverse

  • Overholdelse af lovgivning: Alle fester og arrangementer skal overholde gældende lovgivning, herunder regler om støj og offentlig orden.